Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Mënyrat më ekonomike të ngrohjes

Peletat dhe EL-1 janë burime energjie për ngrohjen e shtëpisë, përdorimi i të cilave nuk ndot mjedisin jetësor. Këto dy opsione ngrohjeje janë ideale për amvisëri të mëdha pasi zvogëlohen shpenzimet mujore të energjisë elektrike. Dëshmi e vlerës dhe përfitimit të tyre është përfaqësimi i gjerë në të gjitha vendet evropiane.

Produkt natyral nga
burime të rinovueshme
Ngrohtësia është një karakteristikë e lidhur me shtëpinë tonë. Peletat janë mënyra më optimale e ngrohjes së shtëpisë, pa ndikim negativ në mjedis. Çmimi i tyre i ulët lehtëson buxhetin familjar dhe duke qenë se janë produkt me origjinë vendase, stimulojnë drejtpërdrejt zhvillimin e ekonomisë.