Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

81.00

ULTRA 95+
ECONOMY

83. 50

ULTRA 100
RACE PRO

84. 50

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

85.50

ULTRA DIESEL
BIO POWER

50.00

ULTRA LPG
PLUS

123.50

METANI

81.50

EL-1

42.171

NAFTË

108.50

ULTRA 95+
ECONOMY

110.50

ULTRA 100
RACE PRO

103.50

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

104.50

ULTRA DIESEL
BIO POWER

53.00

ULTRA LPG
PLUS

116.50

МETANI

102.00

EL-1

53.727

NAFTË

GJENI NJË
POMPË BENZINE

GJENI NJË
POMPË
BENZINE

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT