Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

83.00

ULTRA 95+
ECONOMY

85. 50

ULTRA 100
RACE PRO

73. 00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

74.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

43.50

ULTRA LPG
PLUS

59.00

METANI

72. 50

EL-1

42.629

NAFTË

83.00

ULTRA 95+
ECONOMY

85.50

ULTRA 100
RACE PRO

73.00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

74.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

43.50

ULTRA LPG
PLUS

59.50

МETANI

72.50

EL-1

42.629

NAFTË

GJENI NJË
POMPË BENZINE

GJENI NJË
POMPË
BENZINE

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT