Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

83.00

ULTRA 95+
ECONOMY

85. 00

ULTRA 100
RACE PRO

84. 00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

85.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

50.00

ULTRA LPG
PLUS

123.50

METANI

83. 50

EL-1

41.042

NAFTË

83.00

ULTRA 95+
ECONOMY

85.00

ULTRA 100
RACE PRO

84.00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

85.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

50.00

ULTRA LPG
PLUS

123.50

МETANI

83.50

EL-1

41.042

NAFTË

GJENI NJË
POMPË BENZINE

GJENI NJË
POMPË
BENZINE

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT