Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

78.50

ULTRA 95+
ECONOMY

80. 50

ULTRA 100
RACE PRO

76. 00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

77.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

45.00

ULTRA LPG
PLUS

70.50

METANI

75. 00

EL-1

42.086

NAFTË

78.50

ULTRA 95+
ECONOMY

80.50

ULTRA 100
RACE PRO

76.00

ULTRA DIESEL
GREEN POWER

77.00

ULTRA DIESEL
BIO POWER

45.00

ULTRA LPG
PLUS

70.50

МETANI

75.00

EL-1

42.086

NAFTË

GJENI NJË
POMPË BENZINE

GJENI NJË
POMPË
BENZINE

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

KARTELA VERNA

BESNIKËRI, PARTNERË AFARIST DHE PRIPEJD

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Markat

MË E MIRA PËR JU DHE AUTOMOBILIN TUAJ

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT

Newsletter

NË ZHVILLIM E SIPËR ME PROMOCIONET E FUNDIT