Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Shërbim cilësor, shpejtësi dhe përgjegjësi

Në kuadër të Makpetroll SHA, me sukses funksionon Qendra e shpedicionit, e cila ka shënuar zhvillim të vazhdueshëm në periudhën e kaluar. Qendra e shpedicionit është e certifikuar sipas ISO 9001:2000 dhe është anëtare e grupacionit të shpeditorëve ndërkombëtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Transporti dhe logjistika

• Realizon të gjitha fazat e lëvizjes së mallit ndërmjet dërguesit dhe marrësit;
• Transporti me kamion, hekurudhor, me anije dhe ajror;
• Pakot logjistike – planifikimi, realizimi dhe kontrolli;
• Sigurimi i mallrave;

Transporti dhe logjistika
• Realizon të gjitha fazat e lëvizjes së mallit ndërmjet dërguesit dhe marrësit;
• Transporti me kamion, hekurudhor, me anije dhe ajror;
• Pakot logjistike – planifikimi, realizimi dhe kontrolli;
• Sigurimi i mallrave;
Shërbimet doganore

• Të gjitha procedurat doganore me përfaqësues të licencuar të trajnuar profesionalisht;
• Filiale në Shkup dhe në vendkalimin kufitar Bogorodicë (Gjevgjeli);
• Këshilla për zbatimin e rregulloreve doganore;
• Garanci bankare në procedurat doganore;
• Depo doganore publike dhe KPP me procedura të thjeshtuara marrës dhe dërgues të autorizuar;

Shërbimet doganore
• Të gjitha procedurat doganore me përfaqësues të licencuar të trajnuar profesionalisht;
• Filiale në Shkup dhe në vendkalimin kufitar Bogorodicë (Gjevgjeli);
• Këshilla për zbatimin e rregulloreve doganore;
• Garanci bankare në procedurat doganore;
• Depo doganore publike dhe KPP me procedura të thjeshtuara marrës dhe dërgues të autorizuar;
Depo hapësirë
Depoja Lisiçe ka një sipërfaqe prej 65.000 m2. Përbëhet nga një Depo doganore publike dhe një hapësirë magazinimi të përkohshëm prej 1.500m2, një depo hapësirë e mbyllur prej 8.500m2 dhe një Depo hapësirë e hapur prej 55.000m2. Depoja posedon mjete për përdorim, fuqi punëtore me përvojë dhe punon sipas nevojave të komintentëve. Depoja Lisiçe është e lidhur me një trasë direkte hekurudhore-industriale me kapacitet prej 2 x 10 vagona. Ka peshore kamioni prej 50 ton. E gjithë sipërfaqja e depos është nën monitorim 24 orë.

Depo hapësirë

Depoja Lisiçe ka një sipërfaqe prej 65.000 m2. Përbëhet nga një Depo doganore publike dhe një hapësirë magazinimi të përkohshëm prej 1.500m2, një depo hapësirë e mbyllur prej 8.500m2 dhe një Depo hapësirë e hapur prej 55.000m2. Depoja posedon mjete për përdorim, fuqi punëtore me përvojë dhe punon sipas nevojave të komintentëve. Depoja Lisiçe është e lidhur me një trasë direkte hekurudhore-industriale me kapacitet prej 2 x 10 vagona. Ka peshore kamioni prej 50 ton. E gjithë sipërfaqja e depos është nën monitorim 24 orë.