За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

За широка употреба

Во потрага на економско оправдана алтернатива, искористувањето на глицеролот за производство на енергија преку процесот на негово согорување е наједноставното решение. Енергијата која се добива при оксидација на глицеролот мошне лесно може да се искористи за намалување на трошоците за енергија во поголемите производни капацитети..