За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Намалете ги месечните трошоци за струја

Лесно пренослив енергенс кој едноставно и безбедно се користи во
секојдневието, како замена за електричната енергија и другите видови енергии.
Боците со ТНГ имаат широка примена во домаќинствата, индустријата, занаетчиството итн.

Достапни се на 77 бензински станици и истите можете да ги пронајдете на пребарувачот
на содржините на нашите бензински станици.

Лесно достапен во
повеќе тежини

Течниот нафтен гас во боци е машавина од пропан и бутан што се полни во боци со тежина од 2, 3, 5, 10 и 35 кг. Истите се применуваат секаде каде што е потребен лесно пренослив енергенс што, истовремено, едноставно и сигурно се доставува.

Квалитетот и
безбедноста пред сè

Боците се полнат во сопствена современа карусел полнилница, при што се врши проверка на наполнетоста на секоја од боците. По завршениот процес на полнење и проверка на исправноста, се врши поставување специјални заштитни полиетиленски капи на вентилите на боците. Со тоа се гарантира точноста на наполнетоста на боците и нивната техничка исправност.