За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

СИНО ГОРИВО

Природниот гас претставува стратешки енергенс на сегашноста и блиската иднина поради неговите карактеристики што го прават супериорен во однос на другите видови енергија.
Во Макпетрол, на нашите корисници на природен гас им обезбедуваме исклучително конкурентни услови за испорака и понуда која е целосно прилагодена на нивните потреби.

Најповолна инвестиција

Макпетрол прв инвестираше во изградбата на Гасоводот во Северна Македонија што се протега од бугарската граница до Скопје, со капацитет од 800 милиони кубни метри годишно.

Макпетрол е инвеститор на станица за компримиран природен гас во кругот на ЈСП Скопје што служи за полнење на автобусите. Максималниот капацитет на постројката изнесува стотина автобуси за седум до осум часа.
Врз база на тоа искуство Макпетрол самостојно инвестира во проекти за проширување на примената на компримиран природен гас под назив метан и за други комерцијални возила на територијата на РСМ.