За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Квалитетно и навремено снабдување

Макпетрол обезбедува квалитетно, редовно и навремено снабдување на пазарот на големо, негувајќи го, притоа, еколошкиот аспект преку целосна посветеност кон заштитата на животната средина.

Склад

Миладиновци

Склад

Гостивар

Достапен во
повеќе тежини

Течниот нафтен гас во боци е машавина од пропан и бутан што се полни во боци со тежина од 2, 3, 5, 10 и 35 кг.

Како логистичка поддршка Макпетрол поседува најсовремен возен парк што овозможува редовно и брзо снабдување на индустриските капацитети што како енергенс користат пропан бутан гас. Притоа, компјутерскиот систем за евидентирање при утоварот и растоварот, како составен дел на автоцистерните, е гаранција за точноста на испорачаното количество.

За подобрување на квалитетот, што е наше основно мото, пропан бутан гасот, наменет за користење како погон за моторите со внатрешно согорување, се збогатува со специјални адитиви.
Макпетрол е единствен на пазарот во Р. С. Македонија што поседува сертифициран сервис за контрола и сервисирање плински боци и противпожарни апарати што претставува гаранција за сигурноста и безбедноста при ракувањето со пропан бутан гасот.