За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Најисплатливи начини на греење

Пелетите и ЕЛ-1 се енергенси за затоплување на домот,
со чија употреба не се загадува животната средина. Овие две опции за греење се идеални
за големи домаќинства бидејќи се намалуваат месечните трошоци за струја.
Доказ за нивната вредност и исплатливост е широката
застапеност во сите европски земји.

Природен производ
од обновливи извори

Топлината е карактеристика што се поврзува со нашиот дом. Пелетите се најоптимален начин на загревање на домот, без негативен ефект врз животната средина. Нивната ниска цена го растеретува домашниот буџет, а бидејќи се производ од локално потекло, директно го стимулираат развојот на стопанството.