За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Квалитетна услуга, брзина и одговорност

Во состав на Макпетрол АД успешно функционира Центарот за шпедиција, којшто во изминатиов период бележи континуиран развој. Центарот за шпедиција е сертифициран според ИСО 9001:2000 и е член на групацијата на меѓународни шпедитери на Република Северна Македонија.

Транспорт и логистика

– Ги реализира сите фази на движење на стоката помеѓу
испраќачот и примачот;
– Камионски, железнички, бродски и авионски транспорт;
– Логистички пакети – планирање, реализација и контрола;
– Осигурување на стоката;

Транспорт и логистика

– Ги реализира сите фази на движење на стоката помеѓу
испраќачот и примачот;
– Камионски, железнички, бродски и авионски транспорт;
– Логистички пакети – планирање, реализација и контрола;
– Осигурување на стоката;

Царински услуги

– Сите царински постапки со стручно обучени лиценцирани застапници;
-Испостави во Скопје и на граничниот премин Богородица (Гевгелија);
– Совети за примена на царинските прописи;
– Банкарска гаранција во царинските постапки;
– Јавен царински склад и ППЧ со поедноставени постапки овластен примач и испраќач;

Царински услуги

– Сите царински постапки со стручно обучени лиценцирани застапници;
– Испостави во Скопје и на граничниот премин Богородица (Гевгелија);
– Совети за примена на царинските прописи;
– Банкарска гаранција во царинските постапки;
– Јавен царински склад и ППЧ со поедноставени постапки овластен примач и испраќач;

Складишен простор

Складот Лисиче располага со површина од 65.000м2. Тој е составен од Јавен царински склад и Просторија за привремено чување од 1.500м2, затворен складишен простор од 8.500м2 и отворен складишен простор од 55.000м2. Складот поседува средства за манипулација, искусна работна сила и работи според потребите на коминтентите. Складот Лисиче е поврзан со директен железничко – индустриски колосек со капацитет од 2 x 10 вагони. Има камионска вага од 50 тони. Целокупната површина на складот е под 24 часовен мониторинг.

Складишен простор

Складот Лисиче располага со површина од 65.000м2. Тој е составен од Јавен царински склад и Просторија за привремено чување од 1.500м2, затворен складишен простор од 8.500м2 и отворен складишен простор од 55.000м2. Складот поседува средства за манипулација, искусна работна сила и работи според потребите на коминтентите. Складот Лисиче е поврзан со директен железничко – индустриски колосек со капацитет од 2 x 10 вагони. Има камионска вага од 50 тони. Целокупната површина на складот е под 24 часовен мониторинг.