За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

ЈА НАГРАДУВАМЕ ВАШАТА ЛОЈАЛНОСТ

Лојалните потрошувачи собираат поени за секој наполнет литар гориво на бензиските станици на Макпетрол, како и за секој дополнителен производ купен на бензинските станици и на другите продажните места на Макпетрол.
Потоа, поените можат да се искористат за купување производи од дополнителниот асортиман со приложување на картичката ВЕРНА.

Верна СТАРТ

Привремена почетна картичка со која се пристапува во Програмата за лојалност, достапна на сите бензински станици на Макпетрол. Едноставно пополнете ја пристапницата и земете ја вашата картичка ВЕРНА START, или пополнете електронска апликација на нашата интернет-страница.

Верна СТАРТ

Привремена почетна картичка со која се пристапува во Програмата за лојалност, достапна на сите бензински станици на Макпетрол. Едноставно пополнете ја пристапницата и земете ја вашата картичка ВЕРНА START, или пополнете електронска апликација на нашата интернет-страница.

Верна КЛАСИК

Трајна картичка за лојални потрошувачи со чип и со идентификација на корисникот, која ве зачленува во клубот за лојалност ВЕРНА и овозможува дополнителни погодности. Пополнетата пристапница за ВЕРНА START автоматски важи и за картичката ВЕРНА CLASSIC, по исполнување на условите за стакнување на картичката ВЕРНА CLASSIC.

Верна КЛАСИК

Трајна картичка за лојални потрошувачи со чип и со идентификација на корисникот, која ве зачленува во клубот за лојалност ВЕРНА и овозможува дополнителни погодности. Пополнетата пристапница за ВЕРНА START автоматски важи и за картичката ВЕРНА CLASSIC, по исполнување на условите за стакнување на картичката ВЕРНА CLASSIC.

За подетални информации посетете ја страницата www.verna.mk

За подетални информации посетете ја страницата www.verna.mk