За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

ТИПОВИ НА КАРТИЧКИ

Верна+ картичките се готовински платежни картички за физичко или правно лице, дипломатско претставништвно или нерезидент со дипломатски статус во вредност од 2000, 5000, 10000 и 50000 денари наменети за купување на стока на сите бензински станици на Макпетрол – Скопје на територијата на Р. С. Македонија.

Контакти за Верна картички

Телефони за профактура: 02 3163 000 и 02 3146 265

За реиздавање на нова Верна+ картичка поради губење се наплатува 200 денари

Продажни места

Деловна зграда „Макпетрол” – Скопје.

Бензински станици

006 Белви
008 Визбегово 1
012 Дебар
015 Крива Паланка
020 Ресен
033 Берово
037 Неготино
047 Радовиш
048 Кратово
049 Пробиштип
053 Лисиче
054 Кичево 1

055 Свети николе
056 Гевгелија 3
058 Битола 3
060 Белимбегово
062 Сајмиште 2
064 Бутел
070 Илинденска
086 Влае 1
092 Македонска Каменица
093 Валандово
138 Делчево 2
143 Ново лисиче
146 Стружанка
182 Пинтија

Складови во:

Велес
Битола
Kуманово
Штип
Кочани
Струмица
Прилеп
Гостивар
Кавадарци
Тетово
Охрид – склад Подмоље
Охрид – деловен центар

Продажни места

Деловна зграда „Макпетрол” – Скопје.

Бензински станици

006 Белви
008 Визбегово 1
012 Дебар
015 Крива Паланка
020 Ресен
033 Берово
037 Неготино
047 Радовиш
048 Кратово
049 Пробиштип
053 Лисиче
054 Кичево 1

055 Свети николе
056 Гевгелија 3
058 Битола 3
060 Белимбегово
062 Сајмиште 2
064 Бутел
070 Илинденска
086 Влае 1
092 Македонска Каменица
093 Валандово
138 Делчево 2
143 Ново лисиче
146 Стружанка
182 Пинтија

Складови во:

Велес
Битола
Kуманово
Штип
Кочани
Струмица
Прилеп
Гостивар
Кавадарци
Тетово
Охрид – склад Подмоље
Охрид – деловен центар