Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Kerozin sipas standardeve botërore

Makpetroll disponon edhe me dy instalime të dedikuara për kerozin, të cilat janë të vendosura në dy aeroportet e republikës, në Shkup dhe në Ohër, duke furnizuar aeroplanët me sasinë e nevojshme ditore të karburantit.

GM-1 (JET A-1)

Për aeroplanë me
motorë reaktiv

Karburanti që përdoret ekskluzivisht si shtytës në aeroplanët modern të pajisur me motorë reaktiv, të ashtuquajturit aeroplanët turbo-jet dhe turbo-prop që funksionojnë në parimin e injektimit të drejtpërdrejtë dhe djegies së karburantit brenda dhomës së motorit reaktiv, si rezultat i të cilit krijohet një shtytje (jet gazi) që lëviz aeroplanin. Sipas cilësisë së tij, ai korrespondon me standardet më të fundit botërore të cilësisë së karburantit të aeroplanëve Def 91-91/5 dhe ASTM D1655-07, dhe është plotësisht në përputhje me The Aviation Fuel Quality Requirements for Joint Operated Systems (AFQRJOS).

AVIOBENZIN AB 100/130
(AVGAS 100 LL)

Për aeroplanë me
motorë pistoni

Karburanti me bazë benzine përdoret ekskluzivisht si shtytës në avionët e pajisur me motorë pistoni që funksionojnë sipas parimit të motorëve me djegie të brendshme. Sipas cilësisë së tij, korrespondon me standardet më të fundit botërore për cilësinë e aviobenzinës Def 91-90/2 dhe ASTM D910-07. Sipas pamjes së tij, është një lëng i pastër i tejdukshëm blu me një erë karakteristike të benzinës. Transporti, ruajtja, përdorimi dhe shpërndarja e këtij lloji të karburantit kryhet në kushte rreptësisht të kontrolluara, me ndihmën e pajisjeve speciale dhe trajnimin e punonjësve në përputhje me rregullat ndërkombëtare në aviacionin civil dhe ushtarak.

GM-1 (JET A-1)

Për aeroplanë me
motorë reaktiv

Karburanti që përdoret ekskluzivisht si shtytës në aeroplanët modern të pajisur me motorë reaktiv, të ashtuquajturit aeroplanët turbo-jet dhe turbo-prop që funksionojnë në parimin e injektimit të drejtpërdrejtë dhe djegies së karburantit brenda dhomës së motorit reaktiv, si rezultat i të cilit krijohet një shtytje (jet gazi) që lëviz aeroplanin. Sipas cilësisë së tij, ai korrespondon me standardet më të fundit botërore të cilësisë së karburantit të aeroplanëve Def 91-91/5 dhe ASTM D1655-07, dhe është plotësisht në përputhje me The Aviation Fuel Quality Requirements for Joint Operated Systems (AFQRJOS).

AVIOBENZIN AB 100/130
(AVGAS 100 LL)

Për aeroplanë me
motorë pistoni

Karburanti me bazë benzine përdoret ekskluzivisht si shtytës në avionët e pajisur me motorë pistoni që funksionojnë sipas parimit të motorëve me djegie të brendshme. Sipas cilësisë së tij, korrespondon me standardet më të fundit botërore për cilësinë e aviobenzinës Def 91-90/2 dhe ASTM D910-07. Sipas pamjes së tij, është një lëng i pastër i tejdukshëm blu me një erë karakteristike të benzinës. Transporti, ruajtja, përdorimi dhe shpërndarja e këtij lloji të karburantit kryhet në kushte rreptësisht të kontrolluara, me ndihmën e pajisjeve speciale dhe trajnimin e punonjësve në përputhje me rregullat ndërkombëtare në aviacionin civil dhe ushtarak.