Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

ЈNE SHPËRBLEJMË BESNIKËRINË TUAJ

Konsumatorët besnik mbledhin pikë për çdo litër karburant të mbushur në pompat e benzinës të Makpetroll-it, si dhe për çdo produkt shtesë të blerë në pompat e benzinës dhe në vendet tjera të shitjes së Makpetroll-it.

Më pas pikët mund të përdoren për blerjen e produkteve nga asortimenti shtesë duke paraqitur kartelën VERNA.

Verna START
Kartela fillestare e përkohshme për qasje në Programin e Besnikërisë, në dispozicion në të gjitha pompat e benzinës Makpetroll. Thjesht plotësoni formularin e aplikimit dhe merrni kartelën tuaj VERNA START, ose plotësoni aplikacionin elektronik në faqen tonë të internetit.
Verna START
Kartela fillestare e përkohshme për qasje në Programin e Besnikërisë, në dispozicion në të gjitha pompat e benzinës Makpetroll. Thjesht plotësoni formularin e aplikimit dhe merrni kartelën tuaj VERNA START, ose plotësoni aplikacionin elektronik në faqen tonë të internetit.
Verna KLASIK
Kartela e përhershme e besnikërisë së klientit me çip dhe identifikim përdoruesi, e cila ju regjistron në klubin e besnikërisë VERNA dhe ofron përfitime shtesë. Formulari i plotësuar i pranimit për VERNA START është automatikisht i vlefshëm për kartelën VERNA CLASSIC, pasi plotësohen kushtet për marrjen e kartelës VERNA CLASSIC.
Verna KLASIK
Kartela e përhershme e besnikërisë së klientit me çip dhe identifikim përdoruesi, e cila ju regjistron në klubin e besnikërisë VERNA dhe ofron përfitime shtesë. Formulari i plotësuar i pranimit për VERNA START është automatikisht i vlefshëm për kartelën VERNA CLASSIC, pasi plotësohen kushtet për marrjen e kartelës VERNA CLASSIC.

Për informata më të hollësishme, vizitoni faqen www.verna.mkk

Për informata më të hollësishme, vizitoni faqen www.verna.mk