Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

LLOJET E KARTELAVE

Kartelat Verna+ janë kartela pagese me para të gatshme për persona fizik ose juridik, përfaqësues diplomatik ose jorezident me status diplomatik në vlerë prej 2000, 5000, 10000 dhe 50000 denarë të destinuara për blerjen e mallrave në të gjitha pompat e benzinës së Makpetroll – Shkup në territorin e R. së Maqedonisë së Veriut.

Kontaktet për kartelat Verna

Telefonat për profaturë: 02 3163 000 dhe 02 3146 265

Për ridhënien e kartelës së re Verna+ për shkak të humbjes tarifohen 200 denarë

Pikat e shitjes

Ndërtesa afariste “Makpetroll” – Shkup.

Pompat e benzinës

006 Bellevue
008 Vizbegovë 1
012 Dibër
015 Kriva Pallankë
020 Resnjë
033 Berovë
037 Negotinë
047 Radovish
048 Kratovë
049 Probishtip
053 Lisiçë
054 Kërçovë 1

055 Shën Nikollе
056 Gjevgjeli 3
058 Manastir 3
060 Belimbegovë
062 Sajmishtë 2
064 Butel
070 Ilindeni
086 Vlae 1
092 Kamenica Maqedonase
093 Valandovë
138 Dellçevë 2
143 Lisiçë e Re
146 Struzhanka
182 Pintia

Depo në

Velesi
Manastir
Kumanovë
Shtip
Koçanë
Strumicë
Prilepi
Gostivari
Kavadari
Tetovë
Ohër – depoja Podmoll
Ohër – qendra afariste

Pikat e shitjes

Ndërtesa afariste “Makpetroll” – Shkup.

Pompat e benzinës

006 Bellevue
008 Vizbegovë 1
012 Dibër
015 Kriva Pallankë
020 Resnjë
033 Berovë
037 Negotinë
047 Radovish
048 Kratovë
049 Probishtip
053 Lisiçë
054 Kërçovë 1

055 Shën Nikollе
056 Gjevgjeli 3
058 Manastir 3
060 Belimbegovë
062 Sajmishtë 2
064 Butel
070 Ilindeni
086 Vlae 1
092 Kamenica Maqedonase
093 Valandovë
138 Dellçevë 2
143 Lisiçë e Re
146 Struzhanka
182 Pintia

Depo në

Velesi
Manastir
Kumanovë
Shtip
Koçanë
Strumicë
Prilepi
Gostivari
Kavadari
Tetovë
Ohër – depoja Podmoll
Ohër – qendra afariste