Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Më shumë fuqi për më shumë kilometra.

Karburantët tonë të familjes ULTRA dallohen me cilësi të lartë dhe janë zhvilluar për të ofruar fuqi të plotë, dhe në të njëjtën kohë, konsum të reduktuar të karburantit për automjetin Tuaj. Kjo mundësohet nëpërmjet aplikimit të teknologjive më të fundit dhe përdorimit të aditivëve më të fundit në zhvillimin e karburantëve.