Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Sepse siguria është prioriteti ynë

Laboratori ka një politikë cilësore të definuar qartë, objektivi kryesor i së cilit është të sigurojë cilësinë e rezultateve të testeve laboratorike që plotësojnë dhe tejkalojnë kërkesat e përdoruesve.

2005

Akreditim nga UKTS

2006 

Akreditim nga IARM

Testimet dhe standardet
ЛLaboratori Makpetroll SHA punon në përputhje me standardin
MKS EN ISO/IEC 17025, duke i zbatuar të gjitha standardet ndërkombëtare.

Cilësia e shërbimeve laboratorike arrihet me kontroll në të gjitha aspektet e punës laboratorike dhe përmes pjesëmarrjes në krahasimet ndërlaboratorike (Proficiency Testing) sigurohet një vlerësim i performancës, profesionalizmit dhe kompetencës laboratorike.

Laboratori ka personel të kualifikuar dhe të trajnuar dhe ka pajisje testimi që përputhen me metodat standarde të testimit për derivatet e naftës, biodizellit dhe antifriz, edhe atë: benzinë, dizell, biodizell, JET-A1, aviobenzinë , mazut, EL, vajra, LPG dhe antifriz.

Lista e test metodave të akredituara