Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Të përfshirë në mënyrë aktive në rritjen e cilësisë së jetës shoqërore

Jeta në sferat shoqërore, kur bëhet fjalë për aktivitetet e biznesit, gjithnjë e më shumë nënkupton përgjegjësi shoqërore. “Makpetroll” SHA është përfshirë në mënyrë aktive në pjesën e rritjes së cilësisë së jetës shoqërore.

Shëndeti dhe siguria e punonjësve të saj, si dhe e qytetarëve, përfshihen në aktivitetet e rregullta.

Global Compact
Makpetroll SHA e bazon qasjen ndaj zhvillimit të vet të qëndrueshëm në parimet e transparencës dhe progresit. Në vitin 2004, përmes Global Compact të Kombeve të Bashkuara, u zotua të mbështesë dhe të shndërrojë në ligje dhjetë parimet mbi të drejtat e njeriut, të drejtat e punëtorëve, mjedisin njerëzor dhe luftën kundër korrupsionit.
Global Compact
Makpetroll SHA e bazon qasjen ndaj zhvillimit të vet të qëndrueshëm në parimet e transparencës dhe progresit. Në vitin 2004, përmes Global Compact të Kombeve të Bashkuara, u zotua të mbështesë dhe të shndërrojë në ligje dhjetë parimet mbi të drejtat e njeriut, të drejtat e punëtorëve, mjedisin njerëzor dhe luftën kundër korrupsionit.
Klubi i bowlingut
Klubi i bowlingut “Makpetroll” ekziston prej 30 vitesh. Është themeluar me Vendim të disa punëtorëve të OP “Makpetroll” përmes Sindikatës, nga e cila asokohe financohej, ndërsa anëtarë kanë qenë vetëm të punësuarit.
Klubi i bowlingut
Klubi i bowlingut “Makpetroll” ekziston prej 30 vitesh. Është themeluar me Vendim të disa punëtorëve të OP “Makpetroll” përmes Sindikatës, nga e cila asokohe financohej, ndërsa anëtarë kanë qenë vetëm të punësuarit.
Klubi i karatesë
Klubi i karatesë Makpetroll është themeluar më 05.03.1997 dhe ekziston për më shumë se 25 vjet. Gjatë kësaj periudhe të ekzistencës së tij, ai u bë klubi më i njohur, më i suksesshëm dhe më i trofeshëm në R. e Maqedonisë së Veriut dhe si i tillë hyri në historinë e sportit të karatesë.
Karakteristikë e Klubit të karatesë Makpetroll është se gjithmonë ka ekipe që garojnë në konkurrencën e femrave dhe meshkujve. Ekipet janë të përfaqësuara në të gjitha kategoritë e moshave në disciplinat kata dhe mundje. Klubi i karatesë Makpetroll, pothuajse çdo vit mban titullin e klubit më të suksesshëm nga kampionatet shtetërore në renditjen e përgjithshme, përkatësisht në renditjen gjenerale për sportistët që garojnë në të gjitha kategoritë e moshave nga pionierët deri tek seniorët.

Klubi i karatesë Makpetroll vazhdon të prezantohet me sukses në skenën vendore, evropiane dhe botërore.

Klubi i karatesë
Klubi i karatesë Makpetroll është themeluar më 05.03.1997 dhe ekziston për më shumë se 25 vjet. Gjatë kësaj periudhe të ekzistencës së tij, ai u bë klubi më i njohur, më i suksesshëm dhe më i trofeshëm në R. e Maqedonisë së Veriut dhe si i tillë hyri në historinë e sportit të karatesë. Karakteristikë e Klubit të karatesë Makpetroll është se gjithmonë ka ekipe që garojnë në konkurrencën e femrave dhe meshkujve. Ekipet janë të përfaqësuara në të gjitha kategoritë e moshave në disciplinat kata dhe mundje. Klubi i karatesë Makpetroll, pothuajse çdo vit mban titullin e klubit më të suksesshëm nga kampionatet shtetërore në renditjen e përgjithshme, përkatësisht në renditjen gjenerale për sportistët që garojnë në të gjitha kategoritë e moshave nga pionierët deri tek seniorët.
Klubi i karatesë Makpetroll vazhdon të prezantohet me sukses në skenën vendore, evropiane dhe botërore.
Dhuruesit e Gjakut
Shoqata e dhuruesve të gjakut “Makpetroll” ekziston që nga viti 1976 dhe gjatë kësaj periudhe si shoqëri humanitare ka treguar rezultate të veçanta në dhurimin e gjakut, gjë që vërehet në çdo aksion që organizojmë në ndërtesën e Administratës, në të cilën gjak dhurojnë nga 70-80 dhurues gjaku.
Dhuruesit e Gjakut
Shoqata e dhuruesve të gjakut “Makpetroll” ekziston që nga viti 1976 dhe gjatë kësaj periudhe si shoqëri humanitare ka treguar rezultate të veçanta në dhurimin e gjakut, gjë që vërehet në çdo aksion që organizojmë në ndërtesën e Administratës, në të cilën gjak dhurojnë nga 70-80 dhurues gjaku.