Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Ulni shpenzimet mujore të energjisë elektrike

Burim energjie i lehtë për transport që përdoret thjesht dhe në mënyrë të sigurt në jetën e përditshme, si zëvendësim i energjisë elektrike dhe llojeve të tjera të energjisë. Bombolat e LPG-së kanë përdorim të gjerë në amvisëri,
industri, zejtari etj.

Janë në dispozicion në 77 pompa benzine dhe të njëjtat mund t’i gjeni në kërkuesin të përmbajtjeve të pompave tona të benzinës.

Lehtë mund ta gjeni në
më shumë pesha
LPG në bombola është një përzierje e propanit dhe butanit që mbushet në bombola me peshë prej 2, 3, 5, 10 dhe 35 kg. Ato aplikohen kudo ku nevojitet burim energjie i lehtë për transport që njëkohësisht distribuohet thjesht dhe sigurt.
Cilësia dhe siguria
mbi të gjitha
Bombolat mbushen në mbushësin tonë modern të karuselit, gjatë të cilit kontrollohet mbushja e secilës bombolë. Pas përfundimit të procesit të mbushjes dhe kontrollit të korrektësisë, në valvulat e bombolave vendosen tapa të posaçme mbrojtëse nga polietileni. Kjo garanton saktësinë e mbushjes së bombolave dhe korrektësinë e tyre teknike.