Rreth nesh

Investitorët

Zhvillimi i qëndrueshëm

Karriera

Media

Na ndiq:

Makpetroll SHA – Shkup (Ndërtesa administrative)
Shën Kirili dhe Metodi 4, 1000 Shkup
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Lëndë djegëse të rinovueshme me origjinë bimore

Biokarburantet janë alternativa e vetme e lëndëve djegëse fosile dhe reduktojnë ndjeshëm emetimet e padëshiruara kur ato përdoren në trafik. Makpetroll prezantoi karburantin biodizell në tregun maqedonas të karburanteve të lëngshme për transport, me vizion për një platformë të re bioenergjetike me standarde të miratuara në aspektin e prodhimit, distribuimit dhe cilësisë së biokarburanteve.

Lëndë djegëse biodizell të
cilësisë më të lartë
Prodhimin e biodizellit B100, gjegjësisht biodizell i pastër, Makpetroll e realizon në fabrikën e vet, përmes teknologjisë standarde, gjegjësisht përftimit të biodizellit-metil estereve (FAME) përmes procesit të transesterifikimit të vajit të përfituar nga shtrydhja e farave të rapsit.

Kapaciteti prodhues i fabrikës është 20.000 ton karburant biodizell në vit. Biodizelli i prodhuar plotëson standardin teknik evropian MKS EN 14214, i cili mundëson përzierjen e tij me dizellin fosil sipas standardit MKS EN 590. Për arritjen dhe ruajtjen e cilësisë së biodizellit kujdeset laboratori i pavarur i akredituar i Makpetroll-it.

Të dhënat bazë të produktit