ИЗВЕСТУВАЊЕдо имателите на обични акции на Макпетрол АД Скопје​...