За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Согласно член 7 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, „Макпетрол“ А.Д. – Скопје го објавува Проспектот за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје (Макпетрол АД Скопје), изготвен од Преземачот ОИЛКО КДА Скопје.

 

Проспект за превземање на акции издадени од Макпетрол АД Скопје