За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Акциите на Макпетрол АД Скопје котираат на Македонската берза, од 2002 година.

Вкупниот овластен и издаден број обични акции е 112.382 со номинална вредност од 25.56 евра по акција.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ВЕСТИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

КОРПОРАТИВНО УРЕДУВАЊЕ