За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Затоа што безбедноста е наш приоритет

Лабораторијата има јасно дефинирана политика за квалитетот, чија основна цел е да обезбеди квалитет на резултатите од лабораториските тестирања што ги исполнуваат и ги надминуваат барањата на корисниците.

2005 г.

Акредитација од UKTS

2006 г.

Акредитација од ИАРМ

Испитувања и стандарди

Лабораторијата на Макпетрол АД работи во согласност со стандардот
MKS EN ISO/IEC 17025, притоа спроведувајќи ги сите меѓународни стандарди.

Квалитетот на лабораториските услуги се постигнува со контрола во сите аспекти на лабораториското работење, а преку учество во меѓулабораториски споредби (Proficiency Testing) се обезбедува оценка за лабораториската изведба, професионалност и компетентност.

Лабораторијата има квалификуван и обучен персонал и располага со опрема за тестирање што е во согласност со стандардните тест методи за нафтени деривати, биодизел и антифриз, и тоа: бензин, дизел, биодизел, ЈЕТ-А1, авиобензин, мазут, ЕЛ, масла, ТНГ и антифриз.

Листа на акредитирани тест методи