За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

„Макпетрол“ АД: Уплатата и испораката на екстра лесно масло за домаќинство EL-1 започнува на 17-ти октомври

Компанијата „Макпетрол“ АД Скопје ги известува своите потрошувачи и пошироката јавност дека од 17-ти октомври, започнува со прием и достава на документација за екстра лесно масло за домаќинство EL-1, секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот. Воедно, сакаме да информираме дека продажбата оваа година ќе се врши преку складовите на „Макпетрол“ АД. Деталните информации околу уплатата и испораката на екстра лесното масло за домаќинство граѓаните можат да ги добијат на следните телефонски броеви и e-mail адреси, дадени според местото на нивното живеење, односно испорака:  
КОНТАКТ E-MAIL
СКОПЈЕ, КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА, КРАТОВО
02/3146-175 branko.bocevski@makpetrol.com.mk
02/3146-514 tatjana.ivanova@makpetrol.com.mk
02/3146-406 sasa.jovik@makpetrol.com.mk
02/3146-290 kristijan.kjosev@makpetrol.com.mk
ТЕТОВО, ГОСТИВАР, КИЧЕВО, МАВРОВО
071/267-762 zoran.silanovski@makpetrol.com.mk
071/267-762 slagan.volceski@makpetrol.com.mk
071/267-761 srebre.cvetanoski@makpetrol.com.mk
ПРИЛЕП, КРУШЕВО, МАКЕДОНСКИ БРОД, РЕСЕН, БИТОЛА, ДЕМИР ХИСАР
071/267-765 209.prilep@makpetrol.com.mk
072/308-077
СТРУМИЦА, ШТИП, РАДОВИШ
071/267-767 risto.tomov@makpetrol.com.mk
ВЕЛЕС
071/267-772 oliver.krstev@makpetrol.com.mk
КАВАДАРЦИ, НЕГОТИНО, ГЕВГЕЛИЈА, БОГДАНЦИ, ВАЛАНДОВО, ДЕМИР КАПИЈА
071/267-771 blagoj.dimitrov@makpetrol.com.mk
КОЧАНИ, ДЕЛЧЕВО, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, БЕРОВО, ПЕХЧЕВО, ВИНИЦА, ПРОБИШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ
071/267-769 aleksandar.trendafilov@makpetrol.com.mk
072/267-769 jordanco.kabov@makpetrol.com.mk
ОХРИД, СТРУГА, ДЕБАР
071/267-763 212ohrid@makpetrol.com.mk
02/3153-212
071/267-763 212ohrid@makpetrol.com.mk
02/3153-212
02/3153-282 tatjana.vojdanoska@makpetrol.com.mk
02/3153-281