За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Политика за приватност

Со оваа Политика на приватност на личните податоци се уредува начинот на кој „Макпетрол“ АД Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците при посета на веб-страницата на „Макпетрол“ АД Скопје www.makpetrol.com.mk.

„Макпетрол“ АД Скопје посветува значително внимание на заштитата од неовластен пристап и користење на Вашите лични податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите согласно со законската регулатива и подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци.

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е „Макпетрол“ АД Скопје, со седиште на ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4, Скопје, Република Северна Македонија.

Податоци, собирање и употреба

„Макпетрол“ АД Скопје може да обработува лични податоци за корисниците, а во насока на подобрување на содржините и функционалностите на страницата. Обработката на лични податоци се врши само на оние податоци кои ни се доставени од Ваша страна.

Оваа политика за приватност се однесува единствено на веб-страницата на „Макпетрол“ АД Скопје и на сите поддомени. Доколку преку веб-страницата на „Макпетрол“ АД Скопје е обезбеден линк до други веб-страници, Ве информираме дека не преземаме одговорност во однос на заштитата на личните податоци кои ја обезбедуваат тие веб-страници. Ние ќе ги користиме Вашите лични податоци за да се процесираат сите поволности и новитети кои ги нуди „Макпетрол“ АД Скопје.

Ве молиме да имате предвид дека во случај на откривање на личните податоци преку други онлајн форуми, истите може да ги приберат и користат други субјекти и затоа Ве советуваме и Ве предупредуваме да не ги откривате своите лични податоци онлајн на непознати, со цел да се спречи неовластено користење или злоупотреба.

Податоци што ги собираме

 • Посета на нашата веб-страница,
 • Податоци при аплицирање за работа,
 • Посета на настан организиран од наша страна,
 • Податоци кои може да се најдат на бизнис картичка,
 • Лица зачленети да добиваат e-новости,
 • Лица кои ги претставуваат нивните организации,
 • Лица кои доставуваат барање за информации до нас.

Новости по е-пошта

Ако се одлучите да добивате информации и новости, Вашата електронска адреса ќе се користи исклучително за да се пратат новостите до Вас лично. Вие можете, во секое време, да се „отпишете“ (Opt-out), при што во ваков случај, Вашата електронска адреса ќе биде трајно отстранета од нашата база на податоци.

Пораки доставени преку е-пошта и коментари

Кога ја посетувате нашата веб-страница и кога се најавувате, или, пак, кога оставате коментар, може да побараме да го оставите Вашето име, презиме, компанија, телефон, е-пошта и адреса. Собраните информации ги користиме за да одговориме соодветно на Вашите индивидуални потреби и да Ви обезбедиме ефективна услуга и поддршка. На сите Ваши пораки или прашања пристигнати по е-пошта ќе Ви одговориме на истата електронска адреса. Електронската адреса нема да се користи за ниту една друга цел и нема да ја споделиме со ниту една трета страна за цели надвор од примарната – одговор на Вашето барање.

Откривање на податоците

„Макпетрол“ АД Скопје го задржува правото на откривање на Вашите лични податоци, во случаи кога тоа се бара по закон или кога е потребно во водењето на некоја судска постапка, за заштита на нашите бизнис интереси и интересите на нашите корисници. Пристапот до Вашите лични податоци во „Макпетрол“ АД Скопје е ограничен на оние вработени за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци, со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните услуги.

Заштита од злоупотреби

„Макпетрол“ АД Скопје ги презема сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап, неовластено откривање, неовластена обработка, како и од нивна злоупотреба .

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собира „Макпетрол“ АД Скопје се чуваат во согласност со закон и во периодот потребен за постигнување на целта на обработката, по кој период истите ќе бидат избришани од системот на „Макпетрол“ АД Скопје.

Заштита на личните податоци

Податоците кои ги обработуваме се грижливо зачувани и не ги даваме на трети лица или компании. Ова ги исклучува нашите партнери кои ни помагаат во водењето на страницата и на нашиот бизнис. По барање на државните органи и во согласност со законот, можеме да предадеме еден дел или сите собрани информации.

Применетата политика за приватност објавена на оваа веб-страница се заснова на Законот за заштита на лични податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20).

Пречистениот текст на Законот може да се спушти во електронска форма, од веб-страницата на Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија (www.dzlp.mk).

Права во однос на обработката на личните податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци;
 • право на пристап до личните податоци;
 • право на исправка и бришење на личните податоци;
 • право на ограничување на обработката на личните податоци;
 • право на приговор.

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци – Ѓорги Ѓоргиевски, контакт телефон 02/3 146-499, e-mail адреса: gjorgi.gjorgievski@makpetrol.com.mk

Ослободување од одговорност

Оваа политика за приватност се однесува само на информациите кои се објавени на нашата веб-страница.

Промени во Политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува, дополнува и усогласува соодветно на настанатите промени и согласно со законските измени. Истите навремено ќе се објавуваат на оваа веб-страница.

Изјава за приватност при вршење на видео надзор