За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Известување – Проспект за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ

Известување – Проспект за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ

Известување - Проспект за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ Согласно член 7 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, „Макпетрол“ А.Д. – Скопје го објавува Проспектот за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет...
Известување – Проспект за преземање на акции издадени од МАКПЕТРОЛ

ИЗВЕСТУВАЊЕ до иматели на обични акции во Макпетрол

ИЗВЕСТУВАЊЕ до иматели на обични акции во Макпетрол Се известуваат сите иматели на обични акции дека Друштвото, согласно Одлуката број 0201-26/2-3 од 30.5.2023 година, донесена на XXVII-мото годишно Собрание на акционери, ќе врши исплата на дивиденда во пари, во...
Известување до имателите на обични акции на Макпетрол АД Скопје, кои немаат доставено податoци заради исплата на дивиденда

Известување до имателите на обични акции на Макпетрол АД Скопје, кои немаат доставено податoци заради исплата на дивиденда

Известување до имателите на обични акции на Макпетрол АД Скопје, кои немаат доставено податoци заради исплата на дивиденда ИЗВЕСТУВАЊЕдо имателите на обични акции на Макпетрол АД Скопје ​ Се известуваат сите иматели на обични акции дека Друштвото, согласно Одлуката...