За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Për përdorim të gjerë

Në kërkim të një alternative ekonomikisht të arsyeshme, përdorimi i glicerolit për prodhimin e energjisë përmes procesit të djegies së tij është zgjidhja më e thjeshtë. Energjia e përfituar gjatë oksidimit të glicerolit mund të përdoret shumë lehtë për të ulur shpenzimet e energjisë në kapacitetet më të mëdha prodhuese.