За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Donacion nga “Makpetroll” për shkollat fillore në Komunën Qendër

Për një fillim të suksesshëm të vitit shkollor, Komuna Qendër ka shpërndarë çanta shpine për të gjithë filloristët nëpër shkolla, donacion nga “Makpetroll”.
“Makpetroll” këtë vit shënon 75 vjet nga themelimi, periudhë gjatë së cilës një pjesë të madhe të burimeve, kohës dhe energjisë i kushton edukimit të mëtejshëm dhe zhvillimit profesional të punonjësve të vet. Kompania është vazhdimisht ndër punëdhënësit më të dëshirueshëm në vend, dhe një nga arsyet kryesore për këtë është se mundëson zhvillim personal dhe në karrierë për anëtarët e ekipit të vet. Me këtë vërtetohet vlera që ne ia kushtojmë arsimit, dhe duke pasur parasysh këtë, realizuam këtë donacion me çanta shpine për të gjithë filloristët në Komunën Qendër, me të cilat shpresojmë se do t’i gëzojnë dhe do t’i ndihmojnë në tejkalimin e sfidave shkollore.