За нас

Инвеститори

Одржлив развој

Кариера

Медиа

Следете нè

Макпетрол АД – Скопје (Управна зграда)
Св. Кирил и Методиј 4, 1000 Скопје
+389 2 311 2144
contact@makpetrol.com.mk

Idetë dhe veprimet e sipërmarrësve janë gjenerues të zhvillimit ekonomik, duke krijuar me bujari dhe vizion një kornizë për përparimin e përgjithshëm shoqëror dhe stabilitetin social. Sipërmarrësia është e vetmja rrugë e njohur drejt zhvillimit dhe mirëqenies. Shpirti i tij deri tani ka krijuar gjithçka që ne e njohim në botë si të mirë dhe të avancuar. Sipërmarrësit komplotojnë, si garanci për zhvillimin e sipërmarrësisë, frymën pozitive sipërmarrëse, si dhe kulturën dhe mjedisin e sipërmarrjes, rolin e shtetit, i cili me politikat e tij do të sigurojë dhe inkurajojë aktivizmin në zgjidhjen e të gjitha sfidave ekonomike dhe shoqërore, që do të thotë se do të mbrojë individualitetin e çdo pjesëmarrësi në proceset ekonomike. Një rol që do të sigurojë lirinë e ndërlidhjes së sipërmarrësve dhe mbrojtjen e të gjitha të drejtave të tyre. Prandaj, sipërmarrja ka një kontribut kyç në krijimin e një shoqërie të hapur, të lirë dhe të përgjegjshme, duke e drejtuar atë drejt zhvillimit dhe mirëqenies së përgjithshme. Prandaj, Kongresi Botëror i Sipërmarrësve u bashkangjitet përpjekjeve për të arritur Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara deri në vitin 2030. Duke marrë parasysh rëndësinë e madhe të sipërmarrësisë, pjesëmarrësit e Samitit Rajonal të Sipërmarrësve nga Evropa Qendrore dhe Juglindore “300 më të mirët”, mbajtur në Dubrovnik më 5.3.2016, nisën një iniciativë kurse Kongresi Botëror i Sipërmarrësve në Zagreb 2018 mori një vendim, në të ardhmen, në nivel global, të shënohet 5 Marsi si Dita Botërore e Sipërmarrësve. Pikërisht ky vit, 2021, është caktuar si viti në të cilin do të fillojë shënimi i Ditës Botërore të Sipërmarrësve. Këshilli Ndërkombëtar për shënimin e Ditës Botërore të Sipërmarrësve, si organ qendror koordinues global, fton të gjithë sipërmarrësit, kompanitë, organizatat, institucionet, komunitetet lokale dhe rajonale, mediat etj. të përfshihen në shënimin e 5 Marsit – Ditës Botërore të Sipërmarrësve.
[fpc_post_grid]